/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Hlavná ponuka
Užitočné informácie
Kúpiť
Predať
Užitočné odkazy
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň, prihláste sa
  Umiestniť inzerát
Moje zóny
Prihláste sa
Ste tu po prvýkrát?

Právne informácie

Právne informácie www.europa-stavebne-stroje.com:

Web www.europa-stavebne-stroje.com edituje spoločnosť:

VIA MOBILIS SAS
Le Moulin Collot,
88500 AMBACOURT
FRANCE
Jednoduchá spoločnosť na akcie so základným imaním 55 000 €
RC Mirecourt B 408 901 916
Európske IČ DPH: FR 13 408 901 916
Riaditeľ: Monsieur COLLOT.

Webový priestor pre web www.europa-stavebne-stroje.com poskytuje spoločnosť OVH.
Tento web rešpektuje autorské práva. Všetky práva autorov chránených diel, ktoré sú reprodukované a zverejnené na tomto webe, sú vyhradené. Bez povolenia je zakázané akékoľvek ich použitie okrem reprodukcie a zobrazenia na individuálne a súkromné účely.

Weby, ktoré edituje spoločnosť VIA MOBILIS boli zaregistrované v databáze CNIL pod týmito číslami: 1200686 v 0
VIA MOBILIS používateľovi povoľuje zobrazenie uvedených webov výlučne na individuálne a súkromné účely. Reprodukovanie a šírenie celého obsahu alebo jeho časti a obchodovanie s obsahom sú zakázané.