/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Hlavná ponuka
Užitočné informácie
Kúpiť
Predať
Užitočné odkazy
Potrebujete pomoc?
Dobrý deň, prihláste sa
  Umiestniť inzerát
Moje zóny
Prihláste sa
Ste tu po prvýkrát?

Europa-Stavebne-Stroje.com vám radí pri nákupe a predaji používaných stavebných strojov, aby ste sa mohli pokojne rozhodnúť!

Odporúčania pre tých, čo nakupujú používané stavebné stroje a zariadenia

Porovnajte ceny podobných strojov

Porovnajte ceny podobných strojov

Dajte si pozor na príliš nízke alebo príliš vysoké ceny. Ak chcete porovnať ceny, môžete použiť “Odhad ceny na”: Europa-Stavebne-Stroje.com!

Kontaktujte predajcu

Kontaktujte predajcu

Uprednostňujte telefonický kontakt. Overte si, či uvedená predvoľba telefónneho čísla zodpovedá krajine predajcu. Vyhnite sa telefonovaniu na čísla s predvoľbou 08. Ide o nadmerne zdaňované čísla.

Informujte sa o tom, čo sa so stavebným strojom dialo v minulosti

Informujte sa o tom, čo sa so stavebným strojom dialo v minulosti

Na podmienky, za akých sa používalo zariadenie, sa predajcu nebojte opýtať ani v prípade, že v inzeráte uvádza podrobné technické informácie.

Skontrolujte stav zariadenia

Skontrolujte stav zariadenia

Overte si správu z poslednej technickej kontroly. Ak máte možnosť, otestujte si stavebný stroj na mieste a skontrolujte, či na ňom nie sú nejaké viditeľné nedostatky (hydraulické hadice, vypúšťanie oleja, motor atď.).

Overte si doklady stavebného stroja

Overte si doklady stavebného stroja

Počas transakcie vám predajca musí poskytnúť faktúry o údržbe a prehľady o pravidelných servisných prehliadkach.

Je vám predajca podozrivý?

Je vám predajca podozrivý?

Náš tím systematicky overuje totožnosť profesionálnych predajcov, ktorí umiestňujú inzeráty na webe Europa-Stavebne-Stroje.com. Ak napriek tomu budete mať pochybnosti alebo narazíte na problém s predajcom, neváhajte to oznámiť.